Beheer & expolitatie

Het Beheer en de exploitatie van de Lichtenberg wordt per 1-7-2017 uitgevoerd door Begraafplaats de Lichtenberg B.V.

 

De Gemeente Breda heeft per 1-1-2017 de looptijd van de grafrechten en de tarieven aangepast.

De huidige tarieven zijn opvraagbaar via  het contactformulier

 

Ideeën en wensen kunnen kenbaar gemaakt worden via het contact formulier, wij streven ernaar om de begraafplaats duurzaam te onderhouden en willen ook innoveren.