Over de Lichtenberg

Begraafplaats de Lichtenberg is aangelegd in 1974 in opdracht van, de toenmalige, Gemeente Nieuw Ginneken.

 

Voorheen konden alleen inwoners uit de voormalige gemeente Nieuw Ginneken hier begraven worden. Echter vanaf 1 juli 2017 komt de verordening van Gemeente Breda te vervallen en daarmee is deze Begraafplaats beschikbaar voor iedereen die hier begraven wil worden.

 

De naast het Ulvenhouts bos aangelegde begraafplaats heeft een zeer groene uitstraling. Het ontwerp is opgevat als een grote cirkel rondom de aula.

Alle grafmonumenten zijn op die cirkel gericht maar de graspaden lopen organisch over de hele begraafplaats, waardoor dit niet direct ervaren wordt. Een tweede focuspunt wordt gevormd door een kleine cirkel met daarin een groot houten kruis.

 

Hoewel de begraafplaats nog relatief jong is, zijn met name de uniforme grafkruisen uit de eerste jaren interessant. Ze vertegenwoordigen een periode in de katholieke funeraire cultuur waarin eenvoud, eenheid en uniformiteit vanzelfsprekend waren. De nieuwere grafmonumenten laten een meer eigentijds beeld zien waarbij gepolijst graniet overheerst.

 

De Begraafplaats is parkachtig aangelegd en straalt rust uit.

” Begraafplaats De Lichtenberg, een plaats voor rust en bezinning. “