AANVRAGER

Naam: [your-name]
Tel. nummer:[telnummer]
Dossier: [dossier]

GEGEVENS OVERLEDENE

(meisjes ) naam en voorletters: Dhr./Mevr.: [naamoverledene]
Voorletters: [voorletters]
Geb. datum: [GEBDATUM]
Overlijdensdatum: [overlijdingsdatum]

SOORT GRAF

  • [SOORTGRAF]

(indien van toepassing)
Grafnummer: [grafnummer]

Datum Begraving: [datumbegraving]

Tijdstip: [tijdstip]

BIJZONDERHEDEN

  • [bijzonderheden]

(indien van toepassing)

Kistafmeting: [kistafmeting]

Andere bijzonderheden: [anderebijzonderheden]

RECHTHEBBENDE

Naam: [naamrechthebbende]
Adres: [adresrechthebbende]
Woonplaats: [wwonplaatsrechthebbende]
Tel. nummer: [telrechthebbende]
E-mail: [emailrechthebbende]
Relatie tot overledene: [relatieoverledene]

NAAM UITVAARTONDERNEMER

Gegevens Contactpersoon: [contactpersoonuitvaartondernemer]
Ondertekening: [datumenplaats]
Naam / Handtekening: [handtekening]


Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op Begraafplaats De Lichtenberg https://www.begraafplaats-lichtenberg.nl/